Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

De Stem van Zuidoost

Bewonersplatform Venserpolder pakt parkeerproblemen aan

Toegevoegd op 21 februari 2018

Bewonersplatform Venserpolder werkt aan verbeteringen voor en door buurtbewoners. Eerste resultaat is een uitbreiding van de blauwe zone.

Met meer mensen kun je harder roepen.


Wim van der Kamp en een groepje buurtbewoners stoorden zich aan de toenemende parkeerproblemen in Venserpolder. Met bewonersplatform Venserpolder kregen ze een uitbreiding van de blauwe zone voor elkaar. Nu zetten ze zich in voor andere verbeteringen in de buurt. 

De parkeerdruk is de afgelopen jaren enorm toegenomen in Venserpolder tussen de Dolingadreef en Diemen. Bewoner Wim van der Kamp: ‘Aan de overkant van de Dolingadreef is een blauwe zone (voor kort parkeren met een parkeerschijf), in Diemen inmiddels ook. Wij zitten daar precies tussenin. Bezoekers van de ArenA, Ziggo-Dome, Amsterdamse Poort en ook mensen van kantoren zoals Randstad komen hier gratis parkeren. Als ik ’s ochtends wegrijd naar m’n werk, staan er al mensen klaar om “mijn” parkeerplek in te nemen. Ik heb weleens volwassen mannen tegen elkaar zien schreeuwen: dat is mijn parkeerplek! Ik snap dat mensen gratis willen parkeren. Toen de vorige blauwe zone slechts gedeeltelijk werd ingevoerd, voorzag ik al problemen. Logisch dat de parkeerdruk naar hier verschuift.’

Draagkracht

Wim vond een groepje medestanders, nu zo’n vijftien mensen. ‘We hebben Bewonersplatform Venserpolder opgericht: voor en door buurtbewoners die de woon- en leefomgeving willen verbeteren, te beginnen met het parkeerprobleem. ‘De portefeuillehouder Verkeer van het stadsdeel zei: als jullie draagkracht voor een blauwe zone in jullie buurt kunnen aantonen, gaan we er wat aan doen.’ 

Flyeren, stemmen en praten

‘We hebben geflyerd, met een link naar een website waar mensen voor of tegen konden stemmen. Van de vierhonderd stemmers was driekwart voor. We hebben twee keer ingesproken op een vergadering van het Algemeen Bestuur en zijn een procedure voor uitbreiding van de blauwe zone gestart. We hebben gepraat met een mevrouw die 175 handtekeningen tegen ophaalde. Het bleek haar erom te gaan dat mensen de blauwe-zoneontheffing van 110 euro per twee jaar niet konden of wilden betalen. We hebben nog uitgezocht of een gratis blauwe-zoneontheffing mogelijk was, maar nee. Uiteindelijk heeft die tegengroep z’n bezwaar ingetrokken en vond het stadsdeel dat we voldoende draagkracht hadden aangetoond om de blauwe zone in te voeren. Per 1 april 2018 gaat hij in.’ 

Vuilnis en sportapparaten

Doel bereikt, bewonersplatform opgeheven? Nou, nee. Wim: ‘Er zijn meer dingen die we voor elkaar willen krijgen. Zoals geen vuilnis en zwerfvuil op straat. En sportapparaten in een groene strook, om sporten voor iedereen toegankelijk te maken. Daar werken we nu aan.’ De buurt reageert overwegend positief, zegt Wim. ‘Mensen komen naar ons toe met klachten en ideeën, al worden we nog niet bedolven.’

Impact

Als je namens een grotere groep spreekt, heb je meer impact, merkt Wim. ‘De gebiedsmakelaar van het stadsdeel vergadert elke zes weken met ons mee en draagt ook zelf onderwerpen aan. Samen bespreken we wie wat kan doen. En als er iets is, komen we makkelijker bij de juiste mensen. Met meer mensen kun je harder roepen.’

Heb jij ook een goed idee? Stuur je voorstel in!

N.B. Inmiddels is Wim gekozen voor de stadsdeelcommissie van Zuidoost.

“Heb jij een goed voorstel?”

Stuur je plan in!
tekstwolk-punt

Login om verder te gaan
refresh

Cancel